Κλάσεις

Οι κλάσεις που είναι διαθέσιμες από την αρχή του παιχνιδιού είναι:

 • Barbarian (Player’s Handbook)
 • Fighter (Player’s Handbook)
 • Rogue (Player’s Handbook)
 • Swashbuckler (Complete Warrior)
 • Scout (Complete Adventurer)
 • Knight (Player’s Handbook 2)
 • Warrior (Dungeon Master’s Guide)
 • Expert (Dungeon Master’s Guide)
 • Aristocrat (Dungeon Master’s Guide)
 • Commoner (Dungeon Master’s Guide)
 • Psion (Expanded Psionics Handbook) τροποποιήσεις στα διαθέσιμα powers. Η κλάση χειρίζεται Else-Magic και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα powers θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χρήση Else-Magic

Κλάσσεις που θα γίνουν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού:

 • Binder (Tome of Magic) – τροποποιημένο Lore (Μια ιδιαίτερη κλάση όπου ο χαρακτήρας συνάπτει συμφωνίες με ένα η περισσότερα Else-Entities, πιθανότατα να εισαχθεί ως prestige class με τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Η κλάση χειρίζεται Else-Magic και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα powers θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χρήση Else-Magic.
 • Spellcaster (True Sorcery) – τροποποιήσεις στα spells, η κλάση χειρίζεται True-Name/Oblivion Magic

Επικοινωνήστε με τον Game Master προκειμένου να σας αποσταλεί το βιβλίο με την κλάση που σας ενδιαφέρει

Εαν επιθυμείτε να παίξετε κάποια άλλη κλάση ενημερώστε τον GM. Κλασεις οι οποίες δεν συμβιβάζονται με τα σύστηματα μαγείας του True Sorcery ή με τo Pact Magic του Tome of Magic δεν είναι δεκτές στο παιχνίδι.