κοσμολογία

Από την στιγμή που άρχισε η ύπαρξη του κόσμου εμφανίζονται 3 κοσμικές επικράτειες. Τα θνητά βασίλεια (mortal realms) – αναφέρονται στους κόσμους όπου εντοπίζονται όντα που γεννιούνται και πεθαίνουν εντός καθορισμένων χρονικών ορίων – η γη θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας τέτοιος κόσμος. Τα αθάνατα βασίλεια (immortal realms) όπου εντοπίζονται αθάνατα όντα (από την άποψη ότι αν ένα ον πεθάνει σε αυτή την επικράτεια είναι σαν να μην υπήρχε ποτέ) – τουλάχιστον ως προς τα θνητά βασίλεια. Το βασίλειο της Λήθης (όπου βρίσκονται όλα τα άγνωστα προς τους θνητούς όντα, όντα ξεχασμένα, και πλάσματα ακατανόητα (και τα όντα των αθανάτων βασιλείων που πεθαίνουν) – η συγκεκριμένη επικράτεια δεν είναι συμβατή με τον χώρο και τον χρόνο και έτσι θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε αυτη φιλοξενούνται όλες εκείνες οι πραγματικότητες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, καθώς και όλες οι πραγματικότητες που δύναται να πραγματοποιηθούν.
Κάθε επικράτεια συνδέεται με τις άλλες 2 με πολύ καθορισμένο τρόπο.
Τα θνητά βασίλεια φαίνεται πως τροφοδοτούν την δημιουργία των αθανάτων βασιλειων και τα αθάνατα βασίλεια κάνουν επίσης το αντίστροφο. Η φυσική εξέλιξη της πραγματικότητας και των 2 βασιλείων επιλέγεται από τις Μοίρες, όντα που φυλάνε τις πύλες του βασιλείου της λήθης και καθορίζουν την πραγματικότητα (το πότε, το που και το πως συμβαίνει οτιδήποτε).

H κοσμολογία αυτή δεν είναι γνωστή στα θνητά όντα, κατοίκους των θνητών βασιλείων. Οι περισσότερες θεότητες γνωρίζουν για τα θνητά και τα αθάνατα βασίλεια αλλά όχι για το βασίλειο της λήθης.

κοσμολογία

Dreamfyre - Blood of the North panagiotopoulosnikitas panagiotopoulosnikitas