Η κοιλάδα του Vyne

Vyne είναι το όνομα του μεγαλύτερου ποταμού το Osdringol. Σχηματίζεται από χιλιάδες μικρότερα ρέματα και ρυάκια τα οποία πηγάζουν από τα βουνά που περιβάλλουν την κοιλάδα και στην συνέχεια εννόνονται για να σχηματίσουν τον εν λόγω ποταμό, που τελικά καταλήγει στην θάλασσα.

Η κοιλάδα περιφερικά του Vyne είναι φαινομενικά απέραντη. Τα νοτιότερα εδάφη της καλλιεργούνται και παράγουν διαφόρους καρπούς και σιτιρά, ενώ οι βορειότερες περιοχές της κοιλάδας είναι καλυμμένες από πυκνό δάσος.

Την πεδιάδα μοιράζονται πλέον ειρηνικά πάνω από 20 κρατίδια, το καθένα με δική του κυβέρνηση. Τα κρατίδια αυτά είναι αυτόνομα, αλλά καθοδηγούνται διοικητικά από τις 7 αρχιέρειες της θεάς Σελήρης. Έχει επικρατήσει το άθροισμα των κρατιδίων της κοιλάδας, αλλά και των υπόλοιπων περιοχών που εξουσιάζονται από το ιερατείο να αποκαλείται Eπταβασίλειο (Sevendom) του Vyne. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε κρατίδιο ενώθηκε με το Επταβασίλειο περιγράφεται σε τοπικούς θρύλους – τα περισσότερα κρατίδια λέγεται πως ήταν καταραμένα και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν την ειρήνη της Σελήρης προκειμένου να ευημερήσουν. Ορισμένα κρατίδια προσήλθαν στο Επταβασίλειο προκειμένου να προστατευτούν από “βάρβαρες και αιμοβόρες” φυλές.

Παρόλο που το επταβασίλειο περιβάλλεται από άκρως επικίνδυνα έθνη διατηρεί και αυξάνει τα εδάφη του πάνω από 1 αιώνα. Κάθε κρατίδιο συνεισφέρει στην προστασία όλου του βασιλείου οποτεδήποτε υπάρχει μια μεγάλη απειλή.

Η κοιλάδα του Vyne

Dreamfyre - Blood of the North panagiotopoulosnikitas panagiotopoulosnikitas